O nas (About us)

———————————————————————————-
Nasza grupa ma otwartą formułę. Osoby chcące przyłączyć

się do nas prosimy o przeczytanie manifestu poniżej oraz

kontakt mailowy: ror-krakow(at)riseup.net
———————————————————————————-

Krakowska Samba Ka jest częścią międzynarodowej sieci Rytmów Oporu (RoR). Wykorzystujemy afro-brazylijskie rytmy, by wspierać demonstracje, happeningi, akcje uliczne oraz różnego rodzaju twórcze przedsięwzięcia skierowane przeciwko systemom supremacji, w tym różnym formom represji państwa, dominacji ekonomicznej (kapitalizm), zawłaszczaniu przestrzeni publicznej, czy ideologiach i doktrynach głoszących wyższość jednych ludzi nad innymi (faszyzm, seksizm, homofobia). Wspieramy działania proekologiczne i wolnościowe.

Samba Ka is the Rhythms of Resistance (RoR) band from Cracow. We use Afro-Brasilian rhythms to support demonstrations, happenings, street actions and many other creative acts against systems of supremacy, including different forms of state repression, economic dominance (capitalism), privatization of public space, or any ideologies and doctrines that claim some people’s superiority over others (fascism, sexism, homophoby). We support pro-ecological and anarchistic actions.

Samba Ka jest zespołem, którego samoorganizacja oparta jest na niekomercyjnych zasadach, jest on również zarządzany niehierarchicznie. Wszyscy członkowie i członkinie są równi/e i mają takie same prawo decydowania zarówno o jego rozwoju, jak i przedsięwzięciach, w jakich zespół uczestniczy. Chcemy, aby nasza muzyka tworzyła pozytywne relacje i łączyła ludzi w solidarnym działaniu. Dzięki niej możemy być wolni i możemy również głośno wypowiedzieć się w kluczowych dla nas sprawach społeczno-politycznych.

Samba Ka is non-comercial, self-organized and nonhierarchical group. All members are equal and have equal power to decide both about our development and actions we support. Our music is to generate positive relationship between people and unite them in solidarity actions. Thanks to it we can be free and speak out loud about the key social and political issues.

Jesteśmy częścią międzynarodowej sieci zespołów Rhythms of Resistance. Jej korzenie sięgają lat siedemdziesiątych, gdy w Salwador da Bahia w Brazylii powstały pierwsze zespoły perkusyjne uczestniczące w protestach czarnej ludności przeciwko ekonomicznemu wykluczeniu. Afro Bloc stał w centrum akcji i marszów najbiedniejszej miejskiej społeczności Brazylii.

We are part of the international network of Rhythms of Resistance bands. This movement originated in the 1970s  when there arose the first percussion bands in Salwador da Bahia (Brasil) that were playing during the protests of black people  against economic exclusion. Afro Bloc was in the very centre of all actions and marches of the poorest Brasilians.

Pierwszy zespół RoR powstał w Wielkiej Brytanii w ramach przygotowań do protestów społecznych przeciwko spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Pradze w lipcu 2000 roku. Zagrało wówczas 55 osób, stanowiących obok m.in. takich organizacji jak Ya Basta część ponad sześcdziesięciotysięcznej demonstracji, która zdołała zablokować obrady MFW i BŚ. Idea zespołów sambowych społecznie i politycznie zaangażowanych rozprzestrzeniła się na cały świat. Obecnie jest około 40 zespołów w Europie (zobacz na stronie Linki), dwa w USA oraz jeden w Meksyku.

The very first Rhythms of Resistance band came to existance in the UK as a consequence of preparations to protests against IMF (International Monetary Fund) and WB (World Bank) meeting in Prague in July 2000. 55 people dressed in pink and silver played there. Together with over sixty thousands of people united they (we) managed to block the conference of IMF and WB. The idea of Rhythms of Resistance started to spread over the whole world. Nowdays there are plenty of RoRs in Europe (see Links page), two in the USA, and one in Mexico.

Dołącz do nas!

Join us!

Reklamy